FABRIKAZIO MEKANIKOA

deikagest_galeria_5

NORI ZUZENDUA?

DBHren oinarrizko konpetentziak behar bezala lortu ez dituzten ikasleek ikasketa arautuekin jarraitzea edo, hala badagokie, kalitatearekin lan-munduratzea bultzatuko duten prestakuntza-ekintzak dira. Oinarrizko Lanbide Heziketa izango da hemendik aurrera nagusi izango den plangintza.

deikagest_mecanica

ZER IKASIKO DUT?

Fabrikazio mekanikoaren osagarri operatiboak, txirbil-arroketa bidezko makanizazioa.
Prestatu makinak eta sistemak mekanizatzeko jarraitzea.
Makina-erreminten, makinen eta tresnen prestaketa mekanizazio eragiketen bidez.

deikagest_galeria_3

ZENBAT IRAUPENA IZANGO DU?

2.000 ordu guztira bi ikasturtetan banaturik. Bigarren ikasturtean zehar Enpresetako praktikak daude: Oinarrizko Lanbide heziketako irakaskuntza-ikaskuntza prozesuko funtsezko elementu bat dira.

IKASTAROAREN EDUKIA

Sartzeko baldintzak

Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloetan sartzeko, baldintza hauek bete behar dira aldi berean:
• Hamabost urte beteak izatea, edo dagokion urte naturalaren barruan betetzea, eta hamazazpi urte baino gehiago ez izatea zikloan sartzean edo dagokion urte naturalean.
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehenengo zikloa edo, salbuespen gisa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren maila eginda izatea.
• Irakasle taldeak gurasoei edo legezko ordezkariei Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat hastea proposatu izana.

Gaiak

• Lanpostua, erremintak, makineria osagarria eta lantegian mekanizatzeko eta muntatzeko tresneria eta/edo obran instalatzeko eta mantentzeko tresneria prestatzeko.
• Material metalikoetan eta ez-metalikoetan lotura finkoak eta desmuntagarriak egiteko, segurtasun-, funtzionaltasun- eta ekonomia-irizpideei jarraiki.
• Elementu metalikoak eta ez-metalikoak erreminta eramangarrien bidez muntatzeko eta doitzeko, zati mugikorren doikuntzak, galgaketa edo lerradura lortuta.
• Mekanizazio- eta tratamendu-eragiketak egiteko makina edo sistema automatikoak elikatzeko eta deskargatzeko.
• Soldatzeko eragiketak zehaztapenen arabera egiteko, material metalikoen tresneria eta elementuak prestatuta, errutilozko elektrodo estaliaren bidezko prozedurak erabilita.
• Egindako loturak egiaztatzeko, horretarako neurtzeko eta kontrolatzeko oinarrizko tresnak erabilita.
• Egin behar diren eragiketak identifikatzeko, horretarako galdaragintza arineko produktuen dokumentazio teknikoa interpretatuta (planoak eta fabrikazio-prozesuak, lan-aginduak, besteak beste).
• Txapak eta profilak prozedura mekaniko, automatiko eta erdiautomatikoen bidez ebakitzeko, galdaragintza arineko produktuak lortzeko.
• Txapak eta profilak prozedura konbentzionalen bidez konformatzeko, galdaragintza arineko produktuak lortzeko.
• Elementu akastunak ordezteko, tresneria desmuntatu eta muntatuta eta beharrezko doikuntzak eginda, instalazioak eta tresneria mantentzeko eta konpontzeko.
• Makinak, tresneria, lanabesak eta instalazioak mantentzeko lanak egiteko, eta, horretarako, haiek erabiltzeko eta kontserbatzeko eskuliburuetan ezarritako prozedurak betetzeko.
• Instalazioaren konexioak eta parametro bereizgarriak egiaztatzeko, eta, horretarako, neurtzeko tresneria kalitate- eta segurtasun-baldintzetan erabiltzeko, mantentze-lanak egiteko.
• Bere ingurune fisiko, sozial, pertsonal eta produktiboarekin zerikusia duten iragartzeko moduko arazoak konpontzeko, eta, horretarako, arrazoibide zientifikoa eta zientzia aplikatuek eta gizarte-zientziek emandako elementuak erabiltzeko.
• Garapen pertsonala eta soziala ahalbidetuko duten eguneroko hainbat testuingurutan modu osasungarrian jokatzeko, eta, horretarako, giza osasunerako ohitura eta eragin positiboak analizatzeko.
• Ingurumena kontserbatzera bideratutako jarduketak baloratzeko, eta, horretarako, haren orekan eragina izan dezaketen eguneroko jardueren ondorioak bereizteko.
• Autoikaskuntzara eta bere ingurune pertsonal, sozial edo profesionalaren hainbat testuingurutan erabiltzera bideratutako informazioa lortzeko eta komunikatzeko, bere eskueran dituen baliabideak eta informazioaren eta komunikazioaren teknologien berezkoak erabilita.
• Kultura-aniztasunarekiko, ondare historiko eta artistikoarekiko eta adierazpen kultural eta artistikoekiko errespetuz eta sentikortasunez jarduteko, eta, horretarako, aberaste pertsonal eta sozialaren iturri gisa erabiltzea eta gozatzea baloratzeko.
• Hainbat testuinguru sozial edo profesionaletan eta eskueran dituen bitarteko, bide eta euskarrien bitartez argi, zehatz eta hitz-jarioarekin komunikatzeko, eta, horretarako, gaztelaniaren eta, hala badagokio, hizkuntza koofizialaren ahozko eta idatzizko baliabide linguistikoak erabiltzeko eta egokitzeko.
• Laneko ohiko egoeretan zein egoera pertsonal eta sozialetan komunikatzeko, eta, horretarako, atzerriko hizkuntzan oinarrizko baliabide linguistikoak erabiltzeko.
• Eskueran duen informazio historikoa eta geografikoa abiapuntu hartuta, gizarte garaikideetako gertakari eta fenomeno bereizgarriei buruzko azalpen xumeak egiteko.
• Bere lan-jardueran izandako aldaketa teknologikoen eta antolamendukoen ondoriozko lan-egoera berrietara egokitzeko, eta, horretarako, eskueran dituen prestakuntza-eskaintzak erabiltzeko eta baliabideak informazioaren eta komunikazioaren teknologien bidez aurkitzeko.
• Bere mailari dagozkion zereginak autonomiaz eta erantzukizunez betetzeko, eta, horretarako, esleitutako lanean kalitate- eta eraginkortasun-irizpideak erabiltzeko eta lan hori bakarka zein talde bateko kide gisa egiteko.
• Eraginkortasunez komunikatzeko, eta, horretarako, bere lan-esparruan esku hartzen duten pertsonen autonomia eta konpetentzia errespetatzeko eta egindako lanaren kalitatea erdiesten laguntzeko.
• Lan-jarduerak egitean arriskuen prebentzioko eta laneko segurtasuneko neurriak bere gain hartzeko eta betetzeko, kalte pertsonalak, lanekoak eta ingurumenaren gainekoak saihestearren.
• Bere lanbide-jarduerari dagozkion kalitate-arauak, irisgarritasun unibertsalari eta guztientzako diseinuari buruzkoak betetzeko.
• Bere lanbide-jardueraren prozedurak hautatzean espiritu ekintzailea, ekimen pertsonala era erantzukizuna izateko.
• Bere lanbide-jardueraren ondoriozko eskubideak baliatzeko eta eginbideak betetzeko, indarrean dagoen legerian ezarritakoaren arabera, eta bizitza ekonomikoan, sozialean eta kulturalean aktiboki parte hartuz.

Irakaskuntza horiek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak egiteko beharrezko ezaupideak hartzen dituzte barnean.

Lanbideak

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Behe-tentsioko instalazio elektrikoetako langilea.
• Telebista eta sateliteen seinaleak hartzeko antenen muntatzailearen laguntzailea.
• Tresneria elektrikoa eta elektronikoa mihiztatzeko langilea.
• Zirkuitu inprimatuetako osagaien muntatzailea.
• Tresneria elektriko eta elektronikoen mantentze-lanetako laguntzailea.
• Plaka eta tresneria elektriko eta elektronikoen probatzailea eta doitzailea.
• Industria metalurgikoetako, produktu metalikoen fabrikazioko eta manufaktura-industrietako peoiak eta laguntzaileak.
• Karbono-altzairuzko materialen errutiloz estalitako elektrodo bidezko arku elektrikozko soldatzailearen laguntzailea.
• Egitura metaliko astun eta arinen eta hodien soldatzailearen laguntzailea.
• Eskuzko oxiebakitzailearen laguntzailea.
• Metalen plasma bidezko eskuzko ebakitzailearen laguntzailea.
• Prozesu automatizatuetako laguntzaileak.
• Metal-arotzaren laguntzailea.
• Egitura metalikoen muntatzailearen laguntzailea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Erdi-mailako heziketa-ziklo bat. Titulu honek lehentasuna izango du honako lanbide-arlo hauetako erdi-mailako titulu guztietarako onartua izateko: Elektrizitatea eta Elektronika; Informatika eta Komunikazioak; Fabrikazio Mekanikoa; Instalatze eta Mantentze Lanak; Energia eta Ura; Erauzpen Industriak; Itsasoa eta Arrantza; Kimika; Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze Lanak; Zurgintza, Altzarigintza eta Kortxoa; Eraikuntza eta Obra Zibila.

Prestakuntza plana

Hauek dira heziketa-ziklo honetako moduluak:
• Ekipo elektrikoak eta elektronikoak. (192 o.)
• Fabrikazioko oinarrizko eragiketak. (165 o.)
• Soldadura eta metal-arotzeria (132 o.)
• Aluminio eta PVCko arotzeria. (132 o.)
• Galdaragintza arineko oinarrizko eragiketak. (198 o.)
• Zientzia aplikatuak I (165 o.)
• Zientzia aplikatuak II. (144 o.)
• Komunikazioa eta gizartea I (165 o.)
• Komunikazioa eta gizartea II. (168 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea (53 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (260 o.)
• Tutoretza eta orientabidea I. (33 o.)
• Tutoretza eta orientabidea II. (25 o.)

Soldadura – Galdaragintza aukera:
• Karbono-altzairuzko materialen soldadura. (168 o.)

Mekanizazioa aukera:

• Makina-erremintarekin egindako oinarrizko eragiketak. (168 o.)

INFORMAZIO GEHIAGO BEHAR DUZU?