AROZTEGIA -ALTZAIRUA

Deikagest carpinteria

NORI ZUZENDUTA?

DBHren oinarrizko konpetentziak behar bezala lortu ez dituzten ikasleek ikasketa arautuekin jarraitzea edo, hala badagokie, kalitatearekin lan-munduratzea bultzatuko duten prestakuntza-ekintzak dira.

Formación profesional Deikagest

ZER IKASIKO DUT?

Arotzeriako eta altzarigintzako elementuak mekanizatzeko, akabera emateko eta tapizatzeko eragiketak egiteko beharrezko lanlekua, erremintak, makineria osagarria eta makinak prest jartzea.

Carpinteria Errenteria

ZENBAT IRAUPENA DU IKASTAROA?

2.000 ordu guztira bi ikasturtetan banaturik. Bigarren ikasturtean zehar Enpresetako praktikak daude: Oinarrizko Lanbide heziketako irakaskuntza-ikaskuntza prozesuko funtsezko elementu bat dira.

IKASTAROAREN EDUKIA

SARTZEKO BALDINTZAK

Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloetan sartzeko, baldintza hauek bete behar dira aldi berean:

 1. Hamabost urte beteak izatea, edo dagokion urte naturalaren barruan betetzea, eta hamazazpi urte baino gehiago ez izatea zikloan sartzean edo dagokion urte naturalean.
 2. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehenengo zikloa edo, salbuespen gisa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren maila eginda izatea.
 3. Irakasle taldeak gurasoei edo legezko ordezkariei Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat hastea proposatu izana.

ZER EGINGO DUT?

 1. Arotzeriako eta altzarigintzako elementuak mekanizatzeko, akabera emateko eta tapizatzeko eragiketak egiteko beharrezko lanlekua, erremintak, makineria osagarria eta makinak prest jartzea.
 2. Arotzeriako eta altzarigintzako elementuak fabrikatzeko eta instalatzeko materialak eta produktuak aukeratzea eta pilatzea, jasotako jarraibide teknikoen arabera.
 3. Zura, oihala eta deribatuak trazatzeko, ebakitzeko eta mekanizatzeko eragiketak egitea, ezarritako prozeduren arabera.
 4. Zura, oihala eta deribatuetan loturak egitea, erresistentziako, ekonomiako eta funtzionaltasuneko irizpideen arabera.
 5. Akabera- eta tapizatze-eragiketak eskuz eta makinaz egitea, aurrez gainazalak, tresneria eta materialak prestatu ondoren, betiere kalitate- eta segurtasun-baldintza egokietan jardun dezaten.
 6. Altzariak -altzari modularrak eta tapizatuak barne- erreminta eramangarri bidez muntatzea eta doitzea, eta eskatzen den funtzionaltasuna eta, hala badagokio, enbalatzeko eta garraiatzeko baldintzak egiaztatzea.
 7. Arotzeriako eta altzarigintzako elementuak garraiatzeko, desmuntatzeko, muntatzeko eta/edo instalatzeko eragiketa osagarriak egitea, ezarritako hornikuntza- eta kalitate-baldintzetan.
 8. Parketa, tronadura edo frisoak instalatzeko oinarrizko eragiketak egitea, berdinketa-oreak aplikatuta, gainazalak lixatuta eta doikuntzako eta akaberako prozesuak eginez.
 9. Bezeroari arreta ematea eta haren beharrak behar bezala ebazteko interesa eta kezka azaltzea.
 10. Bere erantzukizunpeko zereginak bakarka edo taldean autonomiaz eta ekimenez egitea, aldaketa teknologikoen eta antolamendukoen ondoriozko egoeretara egokituta.
 11. Balioen praktikan oinarritzen diren erantzukizuneko eta autonomiako ohiturak hartzea eta, horretarako, pertsonen arteko harremanak eta laneko harremanak erraztea, taldean lan egitea eta bizikidetasun-giro atsegina sortzea, gizartearen hainbat esparrutan gizarteratzea ahalbidetuko diona.
 12. Natura-ondarearen kontserbazioarekin eta iraunkortasunarekin bat datozen ohiturak eta balioak garatzea, eta, arlo horretan, gizartearen eta naturgunearen arteko elkarreragina aztertzea eta giza ekintzak ingurunean dituen ondorioak baloratzea.
 13. Adierazpen artistikoak eta kulturalak arrazoituta baloratzea, aberastasun pertsonalerako eta sozialerako iturri gisa erabilita eta jarrera estetikoak eta aniztasun kulturalerako eta ondare artistikorako jarrera estetikoak eta sentikorrak garatuta.
 14. Hainbat lan- eta gizarte-egoeratan komunikatzea eta, horretarako, hizkuntza-baliabideak zuzentasunez eta argi erabiltzea, testuingurua kontuan izanik eta ahozko eta idatzizko oinarrizko formak erabilita, ama-hizkuntzan zein atzerriko hizkuntzan.
 15. Gizarte- eta produkzio-ingurunearekin lotzen diren arazo aurreikusgarriak ebaztea, eta, horretarako, zientzia aplikatuek eta gizarte-zientziek eskaintzen dituzten elementuak erabiltzea eta iritzi-aniztasuna errespetatzea, erabakiak hartzeko garaian aberastasun-iturri gisa.
 16. Bere lanbide-jardueraren zein hiritar-baldintzaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak modu aktiboan eta erantzukizunez erabiltzea. Irakaskuntza horiek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak egiteko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

IRTEERA PROFESIONALA

• Ebanisteriako produktuak, oro har, muntatzea.
• Zurezko altzarien edo antzekoen muntatzailea.
• Zurezko produktuen muntatzailea, ebanisteria izan ezik.
• Zurezko ontzien eta enbalajeen -eta antzekoen- muntatzailea.
• Zurezko altzarien akabera-emailea.
• Parketaren leuntzaile bernizatzailea.
• Zurezko artisautzako bernizatzaile lakatzailea.
• Zurezko altzarigintzako bernizatzaile lakatzailea.
• Altzarien akabera-treneko langilea.
• Eskuzko enbalatzailea/paketatzailea/etiketatzailea.
• Zuraren eta kortxoaren industriako peoia.
• Altzari-tapizatzailea.

PRESTAKUNTZA PLANA

Hauek dira heziketa-ziklo honetako moduluak:
• Zuraren eta deribatuen mekanizazioaren oinarrizko eragiketak. (231 o.)
• Altzariak eta arotzeriako elementuak instalatzea. (120 o.)
• Zuraren oinarrizko akaberak. (132 o.)
• Ehungintzako materiala eta produktuak. (66 o.)
• Altzariak tapizatzea. (132 o.)
• Bezeroen arreta. (66 o.)
• Zientzia aplikatuak I. (165 o.)
• Zientzia aplikatuak II. (144 o.)
• Komunikazioa eta gizartea I. (165 o.)
• Komunikazioa eta gizartea II. (168 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (53 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (260 o.)
• Tutoretza eta orientabidea I. (33 o.)
• Tutoretza eta orientabidea II. (25 o.)

Neurrirako Zurgintza aukera:
• Altzarien muntaketa. (240 o.)

Zurgintza Industriala aukera:
• Prozesuen interpretazio grafikoa eta analisia. (96 o.)
• Egurra lantzeko makina eta ekipamendu industrialak. (144 o.)

INFORMAZIO GEHIAGO BEHAR DUZU?